O projekcie

Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne „Brama w Gorce” powstało specjalnie z myślą o osobach poszukujących aktywnych form spędzania wolnego czasu w atrakcyjnych okolicznościach przyrody. Naszym głównym celem było stworzenie unikalnego miejsca, które umożliwi czerpanie przyjemności z odkrywania lokalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych występujących naturalnie wzdłuż doliny potoku Kowaniec, a także poszerzanie swojej wiedzy przyrodniczej, kulturowej i historycznej o regionie. Z atrakcji korzystają przez cały rok zarówno turyści, odwiedzający rejon Podhala, jak również mieszkańcy Nowego Targu i okolicznych miejscowości, w tym także osoby zmagające się z niepełnosprawnościami.

Specjalnie z myślą o najmłodszych, w obrębie parku edukacji przyrodniczej prowadzone są żywe lekcje przyrody i historii, sprzyjające zainteresowaniu tematyką ochrony naturalnego dziedzictwa Podhala poprzez zabawę i rekreację. Specjalizujemy się w organizacji warsztatów przyrodniczych dla dzieci i dorosłych. Różnorodność warunków przyrodniczych, utworzenie pawilonu edukacji botaniczno-zoologicznej oraz bogactwo naturalnej flory i fauny umożliwiło prowadzenie ciekawych i inspirujących zajęć w zakresu biologii, geografii i ochrony środowiska. 
Atrakcyjny teren w połączeniu z bogatą infrastrukturą stanowią idealną propozycję do spędzenia czasu z rodziną lub ze znajomymi. Bacówka, wieże widokowe, galeria usytuowana w koronach drzew, bogate zaplecze gastronomiczne, edukacyjne i rekreacyjne składają się na pełną i przemyślaną ofertę turystyczną. Dodatkowo organizujemy ekspozycje okolicznościowe i imprezy plenerowe, pokazy, koncerty.
Jednocześnie wszelkie stosowane rozwiązania w zakresie zagospodarowania terenu i powstającej architektury sprzyjają zachowaniu i ochronie potoku górskiego wraz z otaczającą go niezwykłą przyrodą. „Brama w Gorce” nie tylko ułatwia dostęp do tego, co najpiękniejsze w naszym regionie, ale również zapewnia ochronę obszarom o szczególnym znaczeniu przyrodniczym i krajobrazowym, które dotychczas ulegały degradacji.